top of page

ליברה- שבוע העיצוב ירושלים 2018

מיצב שולחנות שווי משקל הנותן למבקר אפשרות לבנות את ירושלים מחדש על ידי שימוש באובייקטים אייקונים, חוסר האיזון של השלוחנות מחייב מחשבה וכל הזזה קיצונית של סמל עלולה ליצור לקריסה 

המיצב נעשה כחלק מקבוצת העיצוב "מייג'ור מייג'ור מייגור"

bottom of page