top of page

טמון

.מון הינה מערכת לתכנון ולשיפור חווית הטיול במדבר

המערכת מאפשרת למשתמש לתכנן את מסלול הטיול על פי חניוני לילה עם הטמנות של קפסולות "מחיה" הכוללת מים אוכל יבש ועצים להסקה, המערכת מאפשרת לצאת לטייל במדבר עם תיק קטן וללא דאגות.

אופן השימוש:

  • תכנון מסלול באפליקצייה

  • הזמנת הטמנות בהתאם לצורך

  • קבלת קוד פתיחה למנעול האלקטרוני

  • יציאה לטיול מעבר בהטמנות לקיחת האוכל והשארת זבל.

App

bottom of page