top of page

connect

קונקט היא ערכה אשר נועדה לתת אפשרות לבנייה של ציוד חירום וריהוט בסיס לאוכלוסיה שנפגעה באסון טבע.

הערכה כוללת 4 מחברים מפסטיק מתכלה, גלילי קרטון, פלטות קרטון כוורת והוראות הרכבה.

מטרת הערכה לסייע לאוכלוסייה הנפגעת לבנות לעצמה את הדברים הבסיסיים ביותר להן היא נזקקת על מנת לחזור לחיים נורמליים

bottom of page