top of page

SPARK

.ABBVIE פרויקט שנעשה בשיתוף עם חברת

מטרת הפרויקט היתה ליצור חגורה לחולי פרקינסון המטופלים במשאבת "דאודופה" המחוברת לבטן החולה על ידי צינורית סיליקון, מטרת החגורה הייתה לאפשר לחולה לבצע פעילות ספורטיבית ימית, לקבע את הצינורית ולהסתירה בדרך אלגנטית על מנת למנוע את המבוכה ותחושת השונות של החולה בסביבה

bottom of page